Pregled statističkih podataka
Broj korisnika: 21.028
Redovan promet: 0,00
Broj transakcija: 0
Količina: 0


Rast Top 5
Simbol Promjena   Zadnja
VART-R-1 12,81% Rast 14,00
PTKM-R-A 11,07% Rast 16,85
LPLH-R-A 7,95% Rast 189,99
LKRI-R-A 6,26% Rast 46,99
ULPL-R-A 4,69% Rast 130,00
 
Pad Top 5
Simbol Promjena   Zadnja
VDKT-R-A -19,41% Rast 90,00
SLPF-R-A -8,45% Rast 48,02
THNK-R-A -2,20% Rast 577,04
PODR-R-A -1,01% Rast 325,05
DLKV-R-A -1,00% Rast 22,85
 
Top 5 promet
Simbol Zadnja Promet
HRBC-R-A 245,00 0,00
TNSA-R-A 236,00 0,00
ACI-R-A 5.200,00 0,00
AMDN-R-A 68,00 0,00
BPBA-R-A 5,07 0,00Top 10 natjecatelja u razdoblju od 03.07.2017. do 23.09.2017.

  Korisnik Promjena Zarada Tržišna vrijednost Kumulativni promet Broj tr.
1 Bakica - 0,38% - 152,10 39.847,90 39.998,52 31
2 martina bio - 0,99% - 395,28 39.604,72 39.921,54 31